سامانه هوشمند ارسال پیامک رز
  sms [ تاریخ ارسال : 13 مهر 1391 ساعت 8 و 56 دقیقه ]

,چشمانت, را داستان وار دنبال میکنم
با عاشقانه ترین کلام می خوانمت
با عاشقانه ترین باد به خاطر می سپارمت
قلبم آنقدر بزرگ میشود
*که یک جهان دوست داشتن تو در قلبم می چکد*
[ ,چشمانت, ][ را ][ داستان ][ وار ][ دنبال ][ میکنم ][ با ][ عاشقانه ][ ترین ][ کلام ][ می ][ خوانمت ][ ][ با ][ عاشقانه ][ ترین ][ باد ][ به ][ خاطر ][ می ][ سپارمت ][ ][ قلبم ][ آنقدر ][ بزرگ ][ میشود ][ ][ *که ][ یک ][ جهان ][ دوست ][ داشتن ][ تو ][ در ][ قلبم ][ می ][ چکد* ][ ]